Dodano: 29 października 2013

25 października 2013 r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie najwyższych odznaczeń państwowych, zasłużonym Członkom Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z okazji Jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia. Odznaczenia wręczyła Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Irena Wóycicka.

    Srebrnym Krzyżem Zasługi została odznaczona Pani Jadwiga Marzjan – Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Biskupcu. Odznaczenie przyznano „za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

    Jadwiga Marzjan jest Przewodniczącą biskupieckiego Koła PSOUU od początku jego powstania tj. od roku 1994. W chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi bardzo szeroką działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej i Obiekt Rehabilitacyjno-Mieszkalny obejmując codziennym wsparciem prawie 200 osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji i fotorelacja na stronie: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1264,odznaczenia-dla-czlonkow-stowarzyszenia-na-rzecz-osob-z-uposledzeniem-umyslowym.html

 

Serdeczne i gorące gratulacje Przewodniczącej Koła składają członkowie, wychowankowie i pracownicy Stowarzyszenia!

 

Galeria:

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam