Dodano: 29 maja 2017

Wychowankowie OREW z wielkim zaangażowaniem podejmują się wykonywania prac konkursowych. Tym razem wzięli udział w konkursie plastyczno – literackim „Czytać każdy może – moja książka do czytania uczestniczącego” organizowanym przez Niepubliczny Zespół Placówek Specjalnych w Giżycku. Aktywna i twórcza praca zakończyła się sukcesem:

Adam Samsel – II miejsce

Sara Jurkian – III miejsce

Należy jednak podkreślić, że przy wykonywaniu książki angażowały się wszyscy członkowie zespołów edukacyjno – terapeutycznych C, G i H, którzy wspierali swoich rówieśników w twórczych działaniach.

Przy tworzeniu książki korzystano z doświadczeń związanych z posługiwaniem się symbolami PCS, które stanowią integralną część procesu nabywania przez wychowanków kompetencji komunikacyjnych oraz czytelniczych. Ogromną radość przyniosło wspólne czytanie książki, w której zamieszczono ilustracje wykonane przez samych wychowanków. Dzięki temu wzrastało zainteresowanie kolejnymi stronami książki, a także poziom rozumienia tekstu. 

 

Alina Dobrzańska 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam