Dodano: 17 stycznia 2018

Twórczość plastyczna naszych wychowanków została doceniona przez jury I Ogólnopolskiego konkursu plastyczno – literackiego „Wiersze polskie – książka do czytania uczestniczącego”  zorganizowanego przez OREW przy Stowarzyszeniu „Przymierze – Ziemia Piska” z siedzibą w Piszu:

Anna Siedlecka i  Łukasz Gontarz – II miejsce.

Uczestnictwo w konkursie miało dla nich duże znaczenie ze względu na temat związany z komunikacją, która w naszej placówce zajmuje szczególne miejsce. Porozumiewamy się korzystając z alternatywnych metod komunikacyjnych. W książkach, które sami tworzymy symbole i obrazki zastępują słowa, co daje możliwość wszystkim wychowankom aktywnego uczestnictwa w czytaniu. 

Alina Dobrzańska
Dominika Tomasik

 

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam