Dodano: 17 listopada 2019

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości to szczególny moment we wszystkich placówkach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Biskupcu. W tym roku bardzo aktywnie przez wiele dni świętowaliśmy 101 rocznicę odzyskania niepodległości. W Piątek 8 listopada wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego wraz z rodzicami wzięli udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Uroczyście odśpiewaliśmy hymn Polski i rozpoczęliśmy czas ważnych wydarzeń. W sobotę przedstawiciele PSONI w odpowiedzi na zaproszenie Burmistrza Biskupca i Stowarzyszenia Artystyczno – Kulturalnego Warmińska Kuźnia wzięli udział w koncercie Chopinada. 11 listopada aktywnie włączyliśmy się w miejskie obchody Dnia Niepodległości. Liczna delegacja PSONI wzięła udział w uroczystej Mszy Św. a następnie złożyła kwiaty pod pomnikiem „Jana Pawła II i Poległym Za Ojczyznę” oraz „1945 Powrót Warmii i Mazur Do Macierzy”. Uroczyste świętowanie zakończyliśmy 12 listopada w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Zawodowym. Wzruszające chwile zapewnili nam najmłodsi wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego prezentując inscenizację wiersza Władysława Bełzy pt.: „ Kim też ja będę”. W uroczystym spotkaniu wzięli udział wszyscy wychowankowie OREW, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, rodzice, pracownicy PSONI. Bardzo się cieszymy, że do naszych obchodów dołączyła Zastępca Burmistrza Pani Katarzyna Nowakowska. Świętowanie razem, wspólnie zawsze wzmacnia, przynosi siłę i dobrą energię. Dziękujemy wszystkim, którzy zaprosili nas do wspólnego świętowania i tym, którzy przybyli do nas by świętować z nami.

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam