Szkolenie kadry merytorycznej OREW – „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” – stwierdzenie faktu czy początek dyskusji?
Dodano: 12 marca 2014

Seksualność to temat delikatny, osobisty często budzący obawy i kontrowersje szczególnie w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pytanie czy sfera ta wymaga innego sposobu omawiania w sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną otworzyło pracę kadry merytorycznej OREW w czasie szkolenia prowadzonego przez psychologa, Zastępcę Dyrektora OREW Panią Jadwigę Trochimczyk. Kadra Ośrodka zmierzyła się po raz kolejny z omawianiem faz rozwoju sfery seksualności, występujących w nich prawidłowości oraz zdarzających się zaburzeń. Szkolenie pozwoliło nie tylko na przypomnienie i uporządkowanie informacji niezbędnych do podjęcia dyskusji, ale również zespołowe poszukiwanie odpowiedzi na pytania oraz planowanie indywidualnych strategii pracy. Omawianie propozycji rozwiązań odbywało się z pełnym zrozumieniem praw wszystkich osób do zaspokajania własnych potrzeb w sposób akceptowany i możliwy do realizacji.

            Efektem dyskusji moderowanej przez prowadzącą Jadwigę Trochimczyk było przede wszystkim uzyskanie pozytywnego, twórczego podejścia zespołu w pracy nad tematem. Pojawiły się realne rozwiązania, nowe propozycje i pomysły na pracę z wychowankami w sposób adekwatny do ich potrzeb i możliwości. Szerokie postrzeganie tematu seksualności pozwoliło na stwierdzenie, że istnieje wiele możliwości odnajdywania satysfakcji w tym zakresie. Warto rozpocząć edukację od właściwego rozpoznawania własnych emocji i uczuć. Zasada ta dotyczy nie tylko osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale nas wszystkich, tak jak omawiane w czasie szkolenia prawidłowości w rozwoju seksualnym człowieka.  

            Praca nad tym tematem wymaga kontynuacji, codzienność przynosi kolejne pytania. Szkolenie przekonało nas, że profesjonalne rozmowy i dzielenie się wnioskami potrafi rozstrzygnąć wiele z nich.

Iwona Dajnowska

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam