Dodano: 18 maja 2018

W naszej placówce 8 maja 2018 odbył się wernisaż prac uczestników Koła plastyczno-technicznego i masek wykonanych w ramach konkursu skierowanego do wszystkich wychowanków OREW oraz podopiecznych objętych wsparciem w ramach projektu „Zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację”  współfinansowanego przez PFRON.

Konkurs „Maski i emocje” miał na celu nie tylko zaprezentowanie talentów artystycznych wychowanków, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności komunikacyjnych związanych z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji. Konkurs przebiegał w dwóch etapach:

– etap pierwszy – zajęcia prowadzone przez logopedów w ramach zajęć    komunikacyjnych,

– etap drugi – przygotowanie masek pod kierunkiem nauczycieli – wychowawców.

 

Z uwagi na fakt, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają nierzadko problemy z werbalnym porozumiewaniem się, istotną rolę pełnią alternatywne sposoby komunikowania się, do których należą między innymi gest, ruch, mimika, symbol. W codziennym dialogu z nimi wykorzystujemy wszystkie dostępne kanały, aby zagwarantować dzieciom i młodzieży pełne zrozumienie ich potrzeb fundamentalnych i społecznych. Konkurs „Maski i emocje” pozwolił poszerzyć/odkryć nowe drogi wyrażenia siebie. Poprzez działanie twórcze wychowankowie mogli uzewnętrznić własne stany emocjonalne i określić je w postaci konkretnej maski. Ponadto konkurs był motywacją do poszukiwania nowych środków artystycznych i kreatywnego wykorzystania ich w pracy. Efektem konkursu było również stworzenie książki komunikacyjnej, zawierającej zdjęcia na których uwieczniono wykonane maski oraz tablice do porozumiewania się utworzone za pomocą symboli PCS, które pozwalają na aktywne omawianie zamieszczonych w nich prac.  Książkę zrobiono w dwóch wersjach językowych – polskim i niemieckim. Ta ostatnia będzie podarunkiem dla uczniów z Papenburga podczas rewizyty naszych wychowanków, która niebawem się odbędzie na przełomie maja i czerwca.

Jako, że konkurs wiąże się z nagrodami, oczywiście nie zapomniano o nich. Wszystkie podarunki były zakupione przez Koło plastyczno – techniczne, które zdobyło środki ze sprzedaży swoich prac. Uczestnicy również samodzielnie wykonali dźwięczące przedmioty, które zaopatrzono w obrazki i zdjęcia związane z emocjami i dołączono do nagród. 

            Na wernisażu oprócz masek zaprezentowano również prace wykonane przez uczestników Koła plastyczno-technicznego. Taka forma ekspozycji miała szczególny oddźwięk wśród twórców tych prac. Inaczej bowiem patrzy się na własne dzieło, które jest pięknie oprawione i odpowiednio wyeksponowane. Dodatkową radość sprawia to, że duża liczba odbiorców może je oglądać. Dla wychowanków było to największą gratyfikacją. 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam