Dodano: 17 maja 2016

09.05.2016 r. w olsztyńskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II odbyła się uroczystość otwierająca wystawę prac plastycznych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Przybyłych gości powitał gospodarz Instytutu ks. prał. kan. dr hab. Stanisław Kozakiewicz Dyrektor IKCh wypowiadając się na temat potrzeby miłości, akceptacji i otwartości na drugiego człowieka w tym osoby niepełnosprawne.

Kierownik WTZ Iwona Leszczuk opowiadała zgromadzonym o idei powstania wystawy, na której prezentowane są min. Prace malarskie wykonane w technice batiku, akwareli, akrylu, hafty, grafika komputerowa oraz kolekcje prac ceramicznych wykonanych przez dorosłe osoby niepełnosprawne.  Uroczystego otwarcia dokonała Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Biskupcu Jadwiga Marzjan.

Podczas wernisażu odbyła się premiera filmu pt.: „Moja codzienna praca w Warsztacie Terapii Zajęciowej” zrealizowanego przez uczestników pracowni komputerowej i jej instruktora. Podczas wernisażu autorzy prac chętnie opowiadali o swojej twórczości, pracy w Warsztacie i o sobie. Rozmowom w miłej atmosferze towarzyszył poczęstunek przygotowany przez pracownię gospodarstwa domowego.

Wystawę można oglądać do dnia 27.05.2016 r. w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie (ul. Kopernika 47).  Autorzy prac oraz organizatorzy serdecznie zapraszają.  

 

Ewa Różańska-Turonek i 

Pracownia Komputerowa WTZ

 

ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam