Dodano: 5 czerwca 2017

Uczestnicy Teatru Terapeutycznego „Chochliki” z zapałem przygotowywali spektakl pt. „Marzenia się spełniają”, którego scenariusz został napisany w oparciu o baśń H. Ch. Andersena „Calineczka”. Do współpracy teatralnej zaproszono również wychowanków z zespołu edukacyjno – terapeutycznego „N”, których obecność nadała szczególny charakter przedstawieniu.

            Dobór aktorów był zadaniem niesłychanie łatwym. Osobowości poszczególnych wychowanków pokrywały się z charakterystycznymi rysami bohaterów baśni. Tytułową rolę odegrała Patrycja, która identyfikowała się ze swoją postacią tak mocno, że sukcesywnie pokonywała własne bariery. Fakt otrzymania wyróżnienia, które stanowiło odegranie kluczowej roli spektaklu, napawał nią dumą i radością. Początkowy opór przed powtarzaniem scen, ubieraniem stroju i korzystaniem z rekwizytu, ustąpił na rzecz aktywnego i kreatywnego działania. Nie tylko Patrycja, ale i pozostali uczestnicy z wielkim zaangażowaniem podchodzili do prób. Dowodem tego było ustawiczne upewnianie się, czy będzie próba oraz zasłyszane komunikaty wychowanków kierowane do innych nauczycieli, specjalistów a nawet rodziców dotyczące aktualnych działań teatralnych.

            Z biegiem kolejnych prób, wychowankowie nauczyli się perfekcyjnie swojej roli. Wykonywali sekwencje ruchów, aktywnie współpracowali z osobą dorosłą i rówieśnikami, rozpoznawali utwory muzyczne przypisane poszczególnym scenom. Choć te umiejętności stanowiły fundament dla tworzenia spektaklu, za priorytet uznano zrozumienie emocji nadających kształt danej postaci. Wykorzystywane utwory muzyczne dodatkowo ułatwiały określenie tego, co czuje konkretny bohater – mocne, rytmiczne dźwięki tworzyły aurę pełną wrogości i niepokoju, z kolei delikatne, płynne rytmy opowiadały o zaufaniu, przyjaźni i nadziei. Analizowanie scen przez pryzmat emocji przeżywanych przez postacie spowodowało, że nauka roli nie polegała na suchym zapamiętywaniu poszczególnych sekwencji, a na świadomym i celowym wykorzystaniu ruchu dla opisania danego przeżycia. Natomiast z punktu widzenia wychowanków niżej funkcjonujących, istotne znaczenie miało budowanie bezpiecznej przestrzeni, w której poruszali się w obecności osoby dorosłej przy konkretnej muzyce. Przy czym wykorzystywane przykłady muzyczne były tak silnie zróżnicowane, że wychowankowie nie mieli problemu z ich identyfikacją. Wsparcie udzielane przez osoby dorosłe dostosowywane było do potrzeb każdego wychowanka w taki sposób by w jak najwyższym stopniu wyzwolić ich aktywność własną. Umożliwiało to odczucie sukcesu przez wychowanków i zwiększało ich umiejętności współdziałania i komunikacji z drugą osobą.

Twórcza i pełna zaangażowania praca nad spektaklem przyniosła owocne rezultaty:

  I MIEJSCE w IV Przeglądzie Teatrów Amatorskich pod hasłem „Kto zadba o środowisko, jeśli nie TY!” organizowanym przez Nadleśnictwo Strzałowo (12.05.2017 r.)

 

WYRÓŻNIENIE w eliminacjach do XXXVII Wojewódzkiego Konkursu Zespołów Teatralnych „O Laur Złotej Rybki”, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie (22.05.2017 r.). W efekcie wyróżnienia odbył się GOŚCINNY WYSTĘP podczas Gali Finałowej konkursu w Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu (27.05.2017 r.)

 

            Ponadto Chochliki zaprezentowały się przed rodzicami oraz wychowankami OREW w Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu (17.05.2017 r.). Granie przed znaną publicznością było źródłem pozytywnych emocji, ale i większej tremy. Szczególne znaczenie dla aktorów miała obecność rodziców. Z niecierpliwością na nich czekali, a ich przybycie okryli wielką radością.  Sami rodzice otwarcie relacjonowali o własnych przeżyciach związanych z oglądaniem swoich dzieci na scenie. Podkreślali, że ich dziecko, jak każde inne, może być aktywnym uczestnikiem kultury. Otwarcie wyrażali swoją dumę i szczęście, a także jednogłośnie stwierdzili, że teatr uczy wyrażania emocji i nawiązywania pozytywnych kontaktów z drugim człowiekiem.

 

 Alina Dobrzańska

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam