Dodano: 28 maja 2018

W naszej placówce przygoda z teatrem dalej trwa! Tym razem Teatry Terapeutyczne „Kłobuczki” i „Chochliki” zaprezentowały się 16.05.2018r. na VIII Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym ,,Mały Teatr Wielkich Aktorów” w Lidzbarku Warmińskim. Ich występy otrzymały najwyższą notę – PIERWSZE MIEJSCE!

            Teatr Terapeutyczny „Kłobuczki” wystąpił ze spektaklem pt. „Świtezianka”, którego scenariusz został napisany na podstawie ballady Adama Mickiewicza o tymże tytule.  Jako formę teatralną wykorzystano pantomimę, która w połączeniu z niezwykłą muzyką, tańcem i ruchem wprowadziła widza w nastrój tajemniczości. Inscenizacja porusza motyw winy i kary. Opowiada o słabościach człowieka, jego pragnieniach. Przedstawia historię dwojga zakochanych w sobie ludzi – młodzieńca, będącego strzelcem i dziewczyny, o której nie wiadomo, kim jest i skąd pochodzi.  Młodzieniec ślubuje wierność niezwykłej dziewczynie. Ona przestrzega kochanka, że jeśli złamie przysięgę to poniesie surową karę. Po czym chłopak daje się skusić pięknej nimfie, która tak naprawdę okazuje się być jego dziewczyną. Za złamanie przysięgi, nimfa prowadzi młodzieńca na wieczne potępienie.

Podjęty w przedstawieniu temat oraz zastosowane środki wyrazu ukazują wychowanków jako dojrzałych aktorów, w pełni świadomych podejmowanych przez nich ról. W ich postawie zauważa się efekty długoletniego i wielorakiego doświadczenia teatralnego. Należy podkreślić, że nie bez powodu wybiera się konkretne utwory, w oparciu o które buduje się świat przeżyć i emocji, jakie towarzyszą wychowankom w realnym świecie. Dzięki temu złożoność świata i relacji międzyludzkich staje się dla nich bardziej przystępna.

Teatr Terapeutyczny „Chochliki” zaprezentował się z przedstawieniem „Magiczny świat kosmosu” . Scenariusz został napisany na podstawie bajki Stanisława Lema pt. „Erg Samowzbudnik”.  Aby ukazać tajemniczą przestrzeń kosmosu oraz robotów, przyjęto konwencję  „czarnego teatru”. Białe stroje i rekwizyty podświetlane światłem ultrafioletowym stanowiły niezwykłe tło dla odgrywanych sytuacji scenicznych. Osoby wspomagające były spowite ciemnością, dzięki czemu wychowankowie, nawet o dużych ograniczeniach ruchowych i mniejszej samodzielności, zostali wysunięci na plan pierwszy. Znamienny jest fakt, z jaką szybkością zaakceptowali pracę w ten sposób zorganizowanej przestrzeni. Tematem przewodnim spektaklu było racjonalne spełnianie własnych marzeń i pragnień bez szkody innym ludziom.

Udział w przeglądach ma dla wychowanków ogromne znaczenie. Wzrasta ich gotowość do podejmowania nowych wyzwań teatralnych, wzmacnia się poczucie własnej wartości i zostaje zaspokojona potrzeba sukcesu. Ponadto uczą się przebywać w miejscu publicznym i pełnić rolę twórcy i odbiorcy sztuki.  

 

Alina Dobrzańska

Izabela Ślązak

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam