Dodano: 3 listopada 2014

AAC – (ang. Augmentative and alternative communication) w języku polskim to alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Prościej ujmując jest to grupa ogólnie przyjętych metod, które pozwalają komunikować się osobom z trudnościami w mówieniu. Z AAC korzystają osoby, które nie posiadają umiejętności mówienia lub ich mowa nie umożliwia satysfakcjonujących efektów w komunikacji. Właśnie alternatywne i wspomagające metody komunikacji skupiły w Warszawie wszystkich AAC-owych przyjaciół.

Konferencja  odbyła się z okazji XV-lecia Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”. Tematem przewodnim spotkania była niezależna komunikacja i doświadczenia polskich użytkowników AAC. Konferencja  miała miejsce 25.10.2014 w Warszawie i zgromadziła wielu pedagogów, nauczycieli, miłośników i użytkowników AAC. Podczas trwania konferencji, oprócz specjalistów z dziedziny AAC to użytkownicy alternatywnych metod komunikacji mieli  najwięcej do powiedzenia.

Wśród wychowanków naszej placówki są osoby, które używają komunikacji alternatywnej.  Dlatego też postanowiliśmy aktywnie uczestniczyć w spotkaniu. W konferencji uczestniczyli wychowankowie OREW, podopieczni WTZ wraz z rodzicami, nauczycielami i instruktorami.

Udział w konferencji był dla nas wielkim przeżyciem oraz bezcennym źródłem wiedzy. Wspaniałym doświadczeniem było wysłuchanie wykładu Pani Gill Brearley i Dorothy Fraser, terapeutek AAC z Wielkiej Brytanii, które współpracują z polskimi miłośnikami AAC i już od wielu lat mają duży wpływ na rozwój alternatywnym metod komunikacji w Polsce. Kolejnym doświadczeniem był udział w wykładach użytkowników AAC: Agnieszki Bal, Michała Woźniaka oraz Łukasza Maciejewskiego. Opowiadali oni o swoich doświadczeniach i przeżyciach na drodze ku niezależnej komunikacji. Słuchając tych wypowiedzi zamyka się dyskusje i wątpliwości czy warto wprowadzać komunikację alternatywną otwiera się rozmowę o tym jak najpełniej udzielić wsparcia w komunikacji osobom, które tylko z AAC mają szansę na niezależność. Wiedza zdobyta na konferencji będzie z pewnością wdrażana w życie naszej placówki.

Wyjątkową chwilą w czasie konferencji był panel dyskusyjny z udziałem użytkowników AAC prowadzony pod hasłem: „nic o nas bez nas”. Uczestnicy dyskusji pokazali jak wiele ważnych spraw chcą i potrafią omawiać, jak istotna jest dla nich możliwość zabrania głosu w publicznej debacie i jak znaczące mogą być tego efekty. Towarzyszyły nam przy tym niezwykłe emocje, trudne do wyrażenia ale niezbędne do torowania drogi „ku niezależnej komunikacji”.

Wszystkich zainteresowanych AAC odsyłamy na stronę Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”: http://www.aac.org.pl/

I. Dajnowska 

P. Bukowski

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam