Dodano: 7 czerwca 2017

Pracownia komputerowa Warsztatu Terapii Zajęciowej wzięła udział w projekcie Safelabs – Bezpieczne Pracownie Komputerowe dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Jednym z celów projektu jest stworzenie odpowiednich warunków pracy osobie z niepełnosprawnością intelektualną w laboratoriach/pracowniach komputerowych. Pracownia spełniająca wszystkie wymagania bezpiecznej pracowni komputerowej otrzyma unikalny certyfikat. Prawdopodobnie w lipcu otrzymamy wyżej wymieniony certyfikat.

Nasza pracownia komputerowa systematycznie przygotowuje się do uzyskania ogólnopolskiego certyfikatu. Przygotowujemy pracownie, oprogramowanie i zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Organizujemy również szkolenia mówiące o bezpiecznym surfowaniu w Intrnecie.

W dniu 06.06.2017 roku uczestniczyliśmy w I Konferencji Technologie Informacyjno-Komunikacyjne dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pt. „Bezpieczne Pracownie Komputerowe”. Konferencja odbyła się w Warszawie.  Podczas spotkania omówione zostały wyniki projektu Safelabs. Ponadto mieliśmy zaszczyt przedstawić naszą działalność. Podczas prezentacji omówiliśmy jak wygląda nasza codzienna praca, z jakiego sprzętu i oprogramowania korzystamy, jak dbamy o reguły i zasady pracy podczas korzystania z Internetu. Konferencja była transmitowana na żywo. Zapraszamy do obejrzenia zapisanego materiału. Materiał dostępny jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=YfVOz7S5FVw (nasz wykład rozpoczyna się od  1 godz. 30 min.). Instruktor pracowni Komputerowej Piotr Bukowski miał również możliwość przeprowadzenia warsztatów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną pt. „Jak urozmaicić własny film”. Warsztaty miały na celu przedstawienie pracy w programie Windows Movie Maker z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.  Celem warsztatu było przedstawienie wykorzystania ogólnodostępnej technologii cyfrowej w terapii, edukacji i do motywowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam