Dodano: 21 września 2016

Uroczystość otwarcia Działu Rehabilitacji Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Zawodowego w Biskupcu

 

            Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ukończyło realizację pierwszego etapu budowy Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Zawodowego. 20 września 2016 roku odbyła się uroczystość otwarcia Działu Rehabilitacji przy ul Żołkiewskiego 17 w Biskupcu. Powstanie obiektu umożliwi poprawę warunków rehabilitacji dzieci i młodzieży z wielorakimi niepełnosprawnościami i deficytami rozwoju.

            Uroczystość otwarcia Działu Rehabilitacji zgromadziła środowisko osób niepełnosprawnych, przyjaciół Stowarzyszenia i wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania Centrum. Budowa obiektu była możliwa dzięki środkom duńskich Fundacji Velux oraz dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanego na podstawie umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Działka na której została zrealizowana inwestycja została udostępniona Stowarzyszeniu przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta Biskupiec na preferencyjnych warunkach. Symbolicznego „otwarcia” i przecięcia wstęgi dokonali: przedstawiciele Fundacji Velux Pan Jens-Joergen Pedersen – Dyrektor Programu Dotacji Zagranicznych dla dzieci i młodzieży i Pan Piotr Wrzuś regionalny dyrektor handlowy firmy Velux,  Poseł na sejm RP VIII kadencji Pani Urszula Pasławska, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin, Starosta Powiatu Olsztyńskiego Pani Małgorzata Chyziak, Burmistrz Miasta Biskupiec Pan Kamil Kozłowski, Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Oddziału PFRON Pan Kamil Petynka, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu Pani Jadwiga Marzjan oraz Adam Mędrek, przedstawiciel dzieci i młodzież korzystających z usług Centrum. Arcybiskup Senior dr Edmund Piszcz przypomniał o duchowym wymiarze działalności rehabilitacyjnej i dokonał poświęcenia budynku.

            Kulminacyjnym momentem uroczystości było wystąpienie Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu Pani Jadwigi Marzjan, która przedstawiła działalność biskupieckiego Koła, wizję i koncepcję Strategii kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Proces budowy Działu Rehabilitacji omówił koordynator budowy Centrum Pan Piotr Kubarewicz. Cenne wnioski i refleksje przyniosła dyskusja na temat „Rehabilitacja wczoraj i dziś. Perspektywy rozwoju”, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, rodzice dzieci z niepełnosprawnością, specjaliści z zakresu medycyny i rehabilitacji, a także przedstawiciele  organizacji finansujących działania związane z rehabilitacją. Podczas otwarcia goście mieli możliwość dokładnego poznania obiektu i wyposażenia, a także porozmawiania ze specjalistami zatrudnionymi w Dziale Rehabilitacji.

Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Zawodowe zostało zaprojektowane jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu olsztyńskiego, mrągowskiego, szczycieńskiego, kętrzyńskiego i bartoszyckiego. Pełna realizacja inwestycji umożliw stworzenie przez biskupieckie Koło PSONI kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością na wszystkich etapach życia.

info1

         kmbt28220160923101757_2

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam