Dodano: 16 marca 2020

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz działaniami prewencyjnymi podejmowanymi przez władze Państwa oraz regionu Zarząd Koła PSONI w Biskupcu informuje o czasowym ograniczeniu działań placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie. Prosimy o niewchodzenie do placówek bez uzasadnionej potrzeby. W placówkach przebywają wyłącznie osoby których obecność jest niezbędna do ich funkcjonowania. Rekomendujemy kontakt telefoniczny.

Przypominamy numery kontaktowe

OREW tel.: 601 734 201 lub 603 535 201 lub 533 378 800

WTZ tel.: 89 506 50 60 lub 662 042 465

ZAZ tel.: 667 180 600

Siedziba PSONI, ul. Gdańska: 89 506 50 60 lub 726 420 222

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie własne i innych osób!

Dzięki tym staraniom zwiększamy bezpieczeństwo osób wspieranych przez PSONI, ich rodziców oraz kadry pracującej w placówkach.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam