Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją zadania pn. „Zakup podnośników sufitowych wraz z systemem transferowym do Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu”
Dodano: 22 października 2021

W związku z realizacją zadania pn. „Zakup podnośników sufitowych wraz z systemem transferowym do Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu” Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu (Zamawiający), zaprasza do składania ofert. Zapytanie dotyczy zakupu podnośników sufitowych wraz z systemem transferowym typu trawersowego w celu poprawy warunków opieki i rehabilitacji uczestników ŚDS w Biskupcu w budynku przy ul Żółkiewskiego 17 w Biskupcu i jest finansowane ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazanych przez Powiat Olsztyński na podstawie „Umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu”
Termin składania ofert upływa dnia  29.10.2021.

Informacja o ogłoszeniu zapytania o cenę

załącznik nr 1 – specyfikacja

załącznik nr 2 – formularz ofertowy

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 4 – RODO

załącznik nr 5 – projekt umowy

załącznik nr 6 – rzut parteru

 

Odpowiedzi na pytania do 25.10.2021

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam