Dodano: 10 stycznia 2016

W poniedziałek 30 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej Nr. 3 w Biskupcu odbyły się niecodzienne warsztaty ceramiczne. Przeprowadziły je uczestniczki pracowni ceramicznej Warsztatu Terapii Zajęciowej – Renata F., Aneta K. oraz instruktor – Ewa Różańska-Turonek. Tematem spotkania były Święta Bożego Narodzenia oraz tworzenie ceramicznych ozdób świątecznych. Podczas dwugodzinnego spotkania, dzieci z klasy I b. prowadzone przez panią Teresę Świątek z wielką pasja i zaangażowaniem wyrabiały glinę, wałkowały placki, ugniatały masę i formowały niezwykłe postacie aniołków, bałwanków i mikołajów. Efektem ich pracy była kolekcja niepowtarzalnych prac ceramicznych, które zostały poszkliwione i wypalone w piecu ceramicznym.

O ceramice można by pisać w wielu aspektach, na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt ceramiki jako medium terapeutycznego. Praca w glinie przynosi wiele korzyści „dla ciała i ducha”. Rozwija sprawność manualną, wzmacnia poczucie sprawczości a tym samym poczucie własnej wartości., uczy dyscypliny pracy i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, rozwija twórczo. Wspólna praca działa niezwykle integrująco w kontaktach z drugim człowiekiem. Uczy współpracy koleżeńskiej i tolerancji.

Przeprowadzone warsztaty ceramiczne oprócz wspólnego lepienia ozdób miały dla uczestników spotkania znacznie szerszy wymiar. Dla dzieci były m.in. okazją do wspólnej zabawy i zmagań twórczych. Dla osób niepełnosprawnych były ważnym przedsięwzięciem zawodowym – sprawdzeniem kompetencji, nabytych podczas pracy w pracowni ceramicznej WTZ, treningiem umiejętności społecznych oraz działaniem poza środowiskiem osób niepełnosprawnych., jako inicjator a nie biorca.

 

Ewa Różańska-Turonek i Pracownia Komputerowa WTZ

 

PRACE WYKONANE PRZEZ DZIECI:

ZDJĘCIA Z PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ:

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam