Dodano: 20 maja 2015

Der Besuch der Gästen von dem partnerschaftlischen  Landkries Osnabrück Caritas – Bistum Osnabrück Deutschland In der Firma Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym In Biskupiec

Herzlich Willkommen in Biskupiec!

 

15. maja 2015 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu gościło w swoich progach delegację z zaprzyjaźnionego powiatu partnerskiego Osnabrück w Niemczech. Nasi Goście mieli możliwość zapoznania się z działalnością biskupieckiego koła na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Na wstępie Przewodnicząca Zarządu Koła, pani Jadwiga Marzjan przedstawiła prezentację multimedialną, w której zawarła się cała działalność naszego Stowarzyszenia. Słowa i obrazy pokazały co jest ważne w naszych działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Nasi goście mogli doświadczyć jak ważne w naszych oddziaływaniach jest osoba niepełnosprawna i jej rodzina, ale także jaką wagę przykładamy do pracy w Zespole Terapeutycznym nauczycieli i specjalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz czym jest w naszym rozumieniu kompleksowość i wielodyscyplinarność oddziaływań rehabilitacyjno – edukacyjno – terapeutycznych oraz opiekuńczo – wychowawczych. Naszym celem było także pokazanie drogi rozwoju Stowarzyszenia jako organizacji pozarządowej, która buduje system wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących pomocy, a często także z racji swej złożonej niepełnosprawności – wykluczonych z życia społecznego.

Nasi goście z zainteresowaniem obejrzeli prezentację a pytaniom i dyskusjom nie byłoby końca, gdyby nie konieczność trzymania się ram czasowych wizyty. Kolejnym bowiem punktem pobytu Gości z Osnabrück było wizytowanie placówek podległych PSOUU Koło w Biskupcu – Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego wraz z Filią mieszczącą się w Obiekcie Mieszkalno – Rehabilitacyjnym, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej. Staraliśmy się pokazać i opowiedzieć o naszej pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz o tym, jak ważne jest ciągłe, ustawiczne podnoszenie kompetencji zawodowych, osobowych i interpersonalnych kadry pracującej w Stowarzyszeniu. W miłej i przyjacielskiej atmosferze czas upływał bardzo szybko. Podczas spotkania obie strony dialogu wypracowały wspólne stanowisko, że tak owocnie rozpoczęta współpraca winna być kontynuowana. Mogłaby być to wymiana dzieci i młodzieży oraz kadry merytorycznej i specjalistycznej pracującej z podopiecznymi. Tak rozumiana współpraca wzbogaci obopólne doświadczenia oraz przyczyni się do rozwoju dialogu i przełamywania barier mentalnych, językowych i kulturowych.

Jadwiga Trochimczyk

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam