Dodano: 10 października 2013

26 września 2013 Biskupieckie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym gościło delegacje z Obwodu Kaliningradzkiego.  Tematem spotkania była prezentacja działań jakie realizuje Biskupieckie Koło PSOUU na rzecz osób niepełnosprawnych od ich urodzenia, aż do wejścia na rynek pracy. W wizycie studyjnej uczestniczyli między innymi przedstawiciele Ministerstwa  Polityki Socjalnej w Obwodzie Kaliningradzkim, organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Obwodu Kaliningradzkiego, przedstawiciele: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej RP, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, a także Biskupieckich władz samorządowych. Uczestnicy wizyty poznali wszystkie prowadzone przez Stowarzyszenie placówki i formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem spotkania było zaprezentowanie dobrych praktyk, ale także stworzenie okazji do wymiany doświadczeń i zawiązania długofalowej współpracy. Organizatorami wizyty studyjnej był: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie i Federacja Organizacji Socjalnych FOSa. 

Galeria:

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam