Dodano: 27 lutego 2018

22 lutego 2018 r. w ramach zajęć Koła plastyczno – technicznego oraz zajęć kreatywnych odbył się wyjazd do BWA Galerii Sztuki w Olsztynie.

Działania artystyczne są podejmowane przez wszystkich wychowanków placówki, których efektem jest nie tylko wytwór, ale przede wszystkim poczucie radości i sprawstwa, towarzyszące procesowi twórczemu. Na zajęciach poznają różnorodne techniki oraz środki plastyczne oraz poznają świat malarstwa i artystów. Wyjazd do Galerii, pierwszy dla większości wychowanków, miał na celu zapoznanie ich z funkcją tego typu miejsc oraz umożliwienie im bezpośredniego kontaktu z dziełem sztuki.

Pod kierunkiem pani Justyny,  pracownika Galerii, wychowankowie oglądali dwie ekspozycje – malarstwo  Stanisława Baja  w wystawie zatytułowanej „Czarna rzeka” oraz fotografie Zdzisława Beksińskiego. Następnie brali udział w zajęciach „ EKOSZTUKA”, które uczyły  kreatywnego wykorzystania materiałów naturalnych i recyklingowych w pracy twórczej. Owocem wspólnych i radosnych działań był czerwony autobus. Inspiracją do jego wykonania była historia zawodowa artysty – Zdzisława Beksińskiego, który z wykształcenia był inżynierem. W wyjeździe brali również udział rodzice wychowanków, którzy aktywnie włączali się we wszystkie działania, otwarcie dzieląc się swoimi wrażeniami.

Wyjazd do Galerii uświadomił nam, jak ważna jest obecność sztuki w naszym życiu. Sztuki, szeroko rozumianej, będącej źródłem emocji i artystycznych przeżyć, które nie muszą być osnute dodatkowo słowem, teorią i historią. Przeżycie, które ujawniało się na twarzach naszych wychowanków, tylko potwierdziło te słowa. Pablo Ruiz Picassa rzekł: Wszyscy chcą rozumieć malarstwo; dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu ptaków? Cieszmy się zatem ze sztuki i dajmy szansę wszystkim czerpać z niej radość.

Alina Dobrzańska

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam