Dodano: 18 listopada 2014

W dniach 20 – 22.10.2014r. na zaproszenie Caritas Osnabruck w Niemczech delegacja PSOUU Koło w  Biskupcu w składzie: Jadwiga Marzjan – Przewodnicąca Zarządu Koła, dyrektor OREW, Jadwiga Trochimczyk – wicedyrektor OREW oraz Iwona Leszczuk – kierownik WTZ gościła w Osnabruck – partnerskim mieście powiatu olsztyńskiego. Była to robocza wizyta obfitująca w spotkania i wizyty w placówkach pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz na ich rzecz.

Odwiedziliśmy St. Beno – Haus, gdzie mieszkają osoby niepełnosprawne od osiemnastego do siedemdziesiątego roku życia. Gościliśmy w szkole St. Lucas, gdzie uczniowie niepełnosprawni intelektualnie oraz z innymi niepełnosprawnościami podlegają dziennej edukacji i rehabilitacji. Nasi niemieccy partnerzy zwrócili naszą uwagę na wielopłaszczyznowe i kompleksowe oddziaływania skierowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. W tym obszarze pracy z wychowankami niepełnosprawnymi intelektulnie jesteśmy bardzo podobni. W placówkach PSOUU w centrum oddziaływań edukacyjno – rehabilitacyjno – terapeutycznych i wychowawczych stoi podopieczny i jego rodzina. Nasi Gospodarze zwrócili również uwagę na nauczanie włączające uczniów niepełnosprawnych i ich sprawnych rówieśników, które odbywa się także w szkołach  masowych.

We wszystkich placówkach Caritas Osnabruck dużą wagę kieruje się na rozwój samodzielności oraz przygotowanie uczniów do pracy. Dewizą szkolnictwa niemieckiego jest szacunek okazywany każdemu człowiekowi, relacje oparte na zasadach poszanowania godności i pełnej akceptacji wychowanków. Podkreślano, jak ważna jest ścieżka rozwoju oparta o aspekt emocjonalny ucznia. Otwiera ona bowiem dziecko na wielozmysłowe poznanie otaczającej rzeczywistości. W regulaminie odwiedzanej szkoły wpisane są reguły: indywidualizacji, naukę rozumienia życia, orientacji w sobie i środowisku, oraz praca. Celem zaś edukacji specjalnej jest wsparcie i pomoc dziecku w drodze do samodzielnego życia, rozwój osobowości wychowanka, jego udział w kulturze i życiu publicznym.

Bardzo ciekawym wydarzeniem była dla nas wizyta w zakładzie pracy prowadzonym przez Caritas Osnabruck – w Warsztatach Dorpen, które zatrudniają ponad 100 osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi niepełnosprawnościami. Mieliśmy okazję zobaczyć jak dorosłe osoby niepełnosprawne pracują, jak wyposażane są ich stanowiska pracy i jakie produkty trafiają na rynek niemiecki z takich warsztatów! Byliśmy pod ogromnym wrażeniem, co może zrobić osoba niepełnosprawna!

Byliśmy również zaproszeni do szkoły kształcącej kadry do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Młodzież tu ucząca się w bardzo ciekawy sposób zaprezentowała nam program nauczania i drogę wiodoącą do pracy z ONI. Bardzo nam się ta prezentacja podobała. Życzylibyśmy sobie, by w Polsce organiazcja szkolnictwa wyższego – zawodowego była na podobnym poziomie. To, co wyróżnia szkolnictwo niemieckie, to organizacja praktyk dla przyszłych pracowników w placówkach specjalnych, które realizowane są równolegle do kształcenia merytorycznego.

Nasi niemieccy partnerzy byli także ciekawi naszych sposobów pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz ich przygotowania do życia w społeczności lokalnej. Dzieliliśmy się więc wiedzą, doświadczeniem, sposobem rozumienia i postrzegania świata przez osoby niepełnosprawne oraz wypracowanymi formami edukacyjno  – terapeutycznymi a także przygotowaniem do pracy i dorosłego życia ONI. Pytań było bardzo wiele, zatem dyskusje toczyły się w każdym miejscu i czasie. Nie na wszystkie interesujące nas tematy udało się porozmawiać, gdyż czasu było zbyt mało a pytań zbyt wiele. Postanowiliśmy przeto kontynuować współpracę włączając w to wymianę nauczycieli, dzieci i młodzież oraz pracowników nauki naszego uniwersytetu. A wszystko po to, by uczyć się siebie nawzajem i czerpać z zasobów, które już są wypracowane.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i niezwykle bogaty czas pobytu w Osnabruck i Papenburgu.

Zapraszamy do Biskupca; tu także jest wiele do zobaczenia smiley

Jadwiga Trochimczyk

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam