Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie obiektu rehabilitacyjno-edukacyjnego o dodatkową przestrzeń umożliwiającą świadczenie usług opiekuńczych oraz rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego na potrzeby realizacji usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością”
Dodano: 23 czerwca 2020

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 1/9.2/PSONI/2020. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 23.06.2020 roku na stronie internetowej: https://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251097
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu
ul Gdańska 1; 11-300 Biskupiec;
nie później niż do dnia 8 lipca 2020r.  do godziny 9.00

Załączniki:

Załącznik_1_formularz_ofertowy

Załącznik_2_oswiadczenie_ o_ grupie_kapitałowej

Załącznik_3_oswiadczenie_ o_ wykluczeniu

Załącznik_4_wzor_umowy

Załącznik_5_ wykaz_usług

Załącznik_6_dok_budowlana

zapytanie ofertowe 1_9.2_PSONI_2020

 

1. W nawiązaniu do pytań jakie wpłynęły do 25.06.2020 w odpowiedzi na ogłoszenie, Zamawiający uzupełnia treść ogłoszenia o plik „wyjaśnienia 2020.06.26” zawierający treść pytań oferentów i odpowiedzi zamawiającego wraz z załącznikami.

2020 06 26 – Zolkiewskiego Rozbudowa PBW.dwg

PBA-07 zest stolarki

Wyjaśnienia do zapytania 2020.06.26

2. W nawiązaniu do pytań jakie wpłynęły do 30.06.2020 w odpowiedzi na ogłoszenie, Zamawiający uzupełnia treść ogłoszenia o plik „wyjaśnienia 2020.07.01” zawierający treść pytań oferentów i odpowiedzi zamawiającego wraz z załącznikami. Zmieniono wzór umowy (załącznik nr 4)

Załącznik_4_wzor_umowy ver.2020.07.01

PBA-07 zest stolarki v2

obl pow oddymiania-Zolkiewskiego

Wyjaśnienia do zapytania 2020.07.01

Wyjaśnienia do zapytania 2020.07.01

3.W nawiązaniu do pytań jakie wpłynęły do 01.07.2020 w odpowiedzi na ogłoszenie, Zamawiający uzupełnia treść ogłoszenia o plik „wyjaśnienia 2020.07.02” zawierający treść pytań oferentów i odpowiedzi zamawiającego, jednocześnie Zamawiający załącza plik dwg – branża sanitarna w uzupełnieniu do wyjaśnień z 26.06.2020. Ze względu na rozmiar, plik został udostępniony wyłącznie na stronie: https://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia/

Wyjaśnienia do zapytania 2020.07.02

dwg sanitarne 2020.07.02

 

4. W nawiązaniu do pytań jakie wpłynęły do 5.07.2020 w odpowiedzi na ogłoszenie, Zamawiający uzupełnia treść ogłoszenia o plik „wyjaśnienia 2020.07.06” zawierający treść pytań oferentów i odpowiedzi zamawiającego.

Wyjaśnienia do zapytania 2020.07.06

 
5. W wyniku badania ofert wybrano wykonawcę, którego oferta spełniła kryteria udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą ilość punktów:
AMR Budownictwo Sp. z o.o.; ul Chrobrego 28; 11-300 Biskupiec
oferta wpłynęła 2020.07.08 godz. 8.10; cena brutto 5.258.000,00zł; termin gwarancji 60 miesięcy.

 
W terminie określonym w zapytaniu wpłynęło 5 ofert:
1. AMR Budownictwo Sp. z o.o.; ul Chrobrego 28; 11-300 Biskupiec
oferta wpłynęła 2020.07.08 godz. 8.10; cena brutto 5.258.000,00zł
2. Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o.; ul. Lubawska 3; 14-200 Iława
oferta wpłynęła 2020.07.08 godz. 8.30; cena brutto 6.486.491,10zł
3. MABUD Sp. z o.o.; ul. Wojska Polskiego 7; 11-300 Biskupiec
oferta wpłynęła 2020.07.08 godz. 8.40; cena brutto 5.796.000,13zł
4. Dachland Sp. z o.o.; ul. Lubelska 41E; 1—408 Olsztyn
oferta wpłynęła 2020.07.08 godz. 8.53; cena brutto 6.350.000,00zł
5. Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki, ul. Sikorskiego 6, 11-300 Biskupiec
oferta wpłynęła 2020.07.08 godz. 8.54; oferta odrzucona.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam