WYSTĘP TEATRZYKU CHOCHLIKI I ZESPOŁU KŁOBUCZKI NA PRZEGLĄDZIE TEATRALNYM W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Dodano: 10 czerwca 2014

Występ Teatrzyku Chochliki i Zespołu Kłobuczki na przeglądzie teatralnym w Lidzbarku Warmińskim

 

      22. maja 2014 roku odbył się IV Wojewódzki Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych "Mały Teatr Wielkich Aktorów" w Lidzbarskim Domu Kultury, podczas którego po raz pierwszy uczęstniczyli nasi wychowankowie. Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk“ i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Lidzbarka Warmińskiego. Na zaproszenie do przeglądu wszyscy wychowankowie podeszli z entuzjazmem oraz otwartością na nowe doświadczenia artystyczne.  

   Na dużej scenie przed szerokim gronem publiczności wystąpił Teatrzyk Chochliki z przedstawieniem pt. "Pomyśl, czego naprawdę pragniesz" oraz Zespół Kłobuczki z przedstawieniem "Po drugiej stronie lustra". Oba zespoły teatralne zaprezentowały się wspaniale, czego dowodem były gromkie brawa po występach naszych aktorów.

     Poprzez udział w przeglądzie teatralnym nasi wychowankowie mogli po raz kolejny doświadczyć czym jest teatr i jakie wartości niesie ze sobą. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na rozwiniętą  u wychowanków umiejętność odważnego występowania przed szeroką  publicznością na różnych scenach teatralnych i dostosowania się do nowych warunków scenicznych.

            Warto podkreślić, iż wyjazd na przegląd teatralny to nie tylko występ na scenie, lecz są to także czynności organizacyjne mające miejsce przed występem, jak i po nim. Wychowankowie pomagają osobom dorosłym w czynnościach związanych z przygotowaniem ich strojów, masek i dekoracji. Uczą się przy tym odpowiedzialności za powierzone im zadania.

            Krótki czas potrzebny na przygotowanie się do występu uczy wychowanków współdziałania z osobami dorosłymi poprzez dostosowywanie się do zasad wyznaczonych przez organizatorów przeglądu. Uczą także akceptacji nowego otoczenia: garderoba, miejsce za kulisami, scena i widownia. 

            Doświadczenia wyniesione z udziału w przeglądzie ukazały naszych wychowanków nie tylko jako odważnych aktorów, ale również jako dobrych odbiorców sztuki potrafiących w skupieniu oglądać przedstawienia. Już u młodszych wychowanków zauważa się umiejętność wyrażania własnych opinii dotyczących obejrzanych występów artystycznych. 

         Motywacją dla naszych aktorów do udziału w przeglądach teatralnych nie są nagrody rzeczowe czy zdobycie miejsca na podium, lecz najważniejsze jest spotkanie z drugim człowiekiem, pokazanie innym osobom własnych umiejętności i efektów na które wszyscy wspólnie pracowali.   

Katarzyna Dobrzańska

Alina Dobrzańska

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam