WYSTĘP ZESPOŁU „DOBRE NUTKI” NA FESTIWALU PIOSENKI EKOLOGICZNEJ W KĘTRZYNIE
Dodano: 21 maja 2014

Repertuar Zespołu „Dobre Nutki” bardzo intensywnie zwiększa się i rozwija. Dzieci przygotowując się do występów potrafią równolegle pracować nad dwoma różnymi utworami wykazując przy tym zrozumienie treści utworu (w Zespole występują wychowankowie z grupy przedszkolnej oraz I etapu edukacyjnego). Przygotowując piosenkę ekologiczną pięknie opowiadały o czym śpiewają wykorzystując tak jak podczas występu słowa i gesty systemu komunikacji pozawerbalnej „Makaton”.

             „Piosenka Biedronki” przygotowana przez „Dobre Nutki” specjalnie na ten Festiwal mówi o ekologii poprzez zachwycanie się małymi cudami natury, które tworzą całość dużego „cudu” jakim jest przyroda i choć nie ma w niej słowa o śmieciach i recyklingu ekologia jest w każdym wersie. Wszyscy członkowie Zespołu (wychowankowie i opiekunowie) byli zgodni, że rozmowę o ekologii należy zacząć od zachwytu nad światem natury. Przekonaliśmy o tym publiczność, która przez cały czas trwania występu brawami wyrażała swój aplauz oraz jury, które przyznało nam za występ III Miejsce.

            Bardzo podobała się nam formuła Festiwalu Ekologicznego, towarzyszące występom konkursy, stoiska i rozgrywki sportowe. Dzieci z Zespołu „Dobre Nutki” korzystały ze wszystkich dostępnych atrakcji. Z powodzeniem wzięły udział w konkursie przygotowanym przez stoisko Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Strzałowo) oraz wykonywały prace plastyczne i kibicowały zawodnikom biorącym udział w meczu. Wszystkie te wydarzenia pozwalały na chwile prawdziwej, naturalnej integracji, rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów i doświadczanie przyjaznej odpowiedzi na otwartość i życzliwość dzieci z Zespołu „Dobre Nutki”. Chętnie skorzystamy z tych doświadczeń ponownie, wiedząc już jak wiele przygód nas czeka, jeśli otrzymamy zaproszenie do udziału w Festiwalu Ekologicznym za rok.

Iwona Dajnowska

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam