WYSTĘP ZESPOŁU „DOBRE NUTKI” NA KONCERCIE RADOŚCI I NADZIEI W NIDZICY
Dodano: 21 maja 2014

Rok szkolny 2013/3014 przynosi Zespołowi „Dobre Nutki” wyjątkowo dużo występów na scenie przed szeroką publicznością. Dzieci śpiewające w Zespole intensywnie zdobywają doświadczenia w zakresie prezentowania swoich możliwości, zdobywania uznania widowni i przyjmowania gratulacji. Mimo młodego wieku (artyści występujący w Zespole to wychowankowie z grupy przedszkolnej bądź I etapu edukacji) coraz lepiej radzą sobie z wszystkimi zadaniami oraz emocjami jakie się z nimi wiążą.

            XVII Koncert „Radości i Nadziei” (15.05.2014r) był w tym roku poświęcony Kanonizacji Jana Pawła II. Była to forma obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną proponowana przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy. Pozostając w kręgu tematu Koncertu „Dobre Nutki” wybrały do realizacji utwór pt.: „Taki duży, taki mały”. Dzieci zaśpiewały piosenkę jak zawsze korzystając z wszystkich dostępnych środków wyrazu – słowem, gestem systemu komunikacji pozawerbalnej „Makaton” oraz gestami naturalnymi. Przekaz był dzięki temu czytelny dla samych wykonawców a także dla licznie zgromadzonej na Koncercie publiczności. Pełne zaangażowanie dzieci w realizację piosenki, wspólny śpiew wykonawców korzystających z różnych dróg komunikacji zawsze budzi wzruszenie i uznanie, tym razem też dostaliśmy tego wyraźne dowody. Tak jak piosenka wykonywana była słowem i gestem tak też otrzymaliśmy słowa gratulacji – wyrażone werbalnie i pozawerbalnie. Za każde słowo i gest uznania jesteśmy wdzięczni, bo to największa motywacja dla „Dobrych Nutek” do podejmowania kolejnych wyzwań.

Iwona Dajnowska

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam