XXXVIII SYMPOZJUM NAUKOWE W WARSZAWIE
Dodano: 11 grudnia 2013

W dniach 28-29.XI.2013 roku odbyło się XXXVIII Sympozjum Naukowe w Warszawie. Inspiracją do tematyki tegorocznego sympozjum było 50-letnie doświadczenie ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Sympozjum odbyło się z udziałem przedstawicieli świata nauki i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną z Polski, Francji, Włoch, Litwy i Stanów Zjednoczonych, którzy podzielili się wynikami swoich badań na temat wpływu ruchu rodziców na rozwój nauki i praktykę społeczną. Program Sympozjum był bardzo bogaty a wieńczyło go rozdanie Medali „Fideliter et Constanter” – Wiernie i Wytrwale.

 Medal ten jest szczególnie prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w uznaniu szczególnych zasług, za wieloletnią, wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kandydatów do tego wyróżnienia opiniuje Kapituła Medalu działająca przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia. Medale „Fideliter et Constanter” – Wiernie i Wytrwale zostały również przyznane Członkom Zarządu koła PSOUU w Biskupcu: Pani Marii Buńko, Państwu Marii i Henrykowi Pyzak, Panu Bogdanowi Żuk, Panu Jarosławowi Misiak.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

                                                                                                                                                                      Małgorzata Dotka

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam