Dodano: 2 czerwca 2017

W naszym Ośrodku podejmujemy szereg działań mających na celu zapoznanie dzieci z  teatrem. Na zajęciach edukacyjno- terapeutycznych wykorzystywane są techniki teatralne m.in. teatr lalek, teatr cieni czy gry dramowe. Ponadto wychowankowie oglądają występy naszych teatrów terapeutycznych  „Chochliki”  i „Kłobuczki”,  podczas których są wprowadzani w świat teatru.

         19 maja wychowankowie z zespołów : C,D,I, J,G, H i K mieli okazję obejrzeć w olsztyńskim Teatrze Lalek spektakl pt. „Czarodziejski Koncert”, który realizowany był w konwencji  „teatru czarnego”. Niewidoczni dla publiczności aktorzy, wyczarowywali wspaniałe obrazy z przedmiotów i ultrafioletowego światła. Spektakl był dla wychowanków wspaniała formą stymulacji wzroku oraz słuchu.  Wychowankowie z niezwykłym zainteresowaniem obejrzeli spektakl. Obrazy utworzone przy pomocy  rekwizytów oraz  muzyki przyciągały uwagę młodych widzów.  

         Wizyta w teatrze dostarczyła wychowankom wielu wrażeń, rozwijała wyobraźnie oraz zainteresowania twórcze.

Urszula Dobrzańska

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam