ZAJĘCIA OTWARTE W ZET „C” i „D” w OREW
Dodano: 28 stycznia 2014

,,TWOJE I MOJE UCZUCIA SĄ WAŻNE”

            W dniu 21 stycznia 2014 roku w Zespole Edukacyjno – Terapeutycznym ,,C”, ,,D” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pod tytułem: ,,Twoje i Moje uczucia są ważne”. W zajęciach brała udział Pani Dyrektor OREW Jadwiga Marzjan.

            Na zajęciach panowała miła i serdeczna atmosfera. Najpierw rodzice i wychowankowie przywitali się poprzez przekazywanie dzwoneczka do wybranej  przez siebie osoby  a następnie opowiadali o własnych emocjach oraz emocjach innych osób przy użyciu symboli PCS. Świetnie się bawiliśmy, gdy rodzice układali zdania za pomocą klucza Fitzgerald uzasadniając swój aktualny nastrój. Punktem kulminacyjnym spotkania było wykonanie wspólnie z rodzicami ,,Masek emocji” techniką kolażu  przy użyciu brystolu, wycinanek oraz bibuły. Uczestnicy zajęć prezentowali swoje maski na forum grupy poprzez udział w  ćwiczeniu dramowym ,,Zgadnij jak to mina?” wokalizując i naśladując mimikę twarzy emocji przedstawionej na masce.

            Zabawa była wspaniała a z wykonanych prac urządziliśmy wystawę w naszej sali edukacyjnej.

 

Beata Połuszańczyk

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam