Dodano: 23 stycznia 2017

Jak pisała wielka poetka Wisława Szymborska: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Słowa te nie ulegają wątpliwości. Czytanie książek dzieciom jest nie tylko wspaniałą formą spędzania czasu, ale również bogaci język, uczy abstrakcyjnego myślenia i ma znaczny wpływ na rozwój wyobraźni.

      Z uwagi na pozytywny wpływ czytania książek na rozwój dzieci organizowane są dla naszych młodszych wychowanków z Zespołów Terapeutycznych: I, J, K, G i H zajęcia w  Bibliotece Pedagogicznej w Biskupcu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu i prowadzone są z dużym zaangażowaniem i pomysłowością przez panią bibliotekarkę.

      Podczas dotychczasowych zajęć wychowankowie słuchali z zaciekawieniem  odczytywanych bajek lub wierszy. W trakcie czytania prezentowane były rekwizyty, które ułatwiały wychowankom zrozumienie czytanej treści. Wychowankowie zaktywizowani byli do różnych zadań i zabaw dotyczących przeczytanej treści. Zajęcia stymulowały zmysły, rozwijały umiejętności poznawcze oraz motoryczne. Każdym zajęciom towarzyszyła muzyka, która przybliżała tematykę spotkania.  

      Pani bibliotekarką wpadła również na wspaniały pomysł, by wychowankowie tworzyli własną książkę. W trakcie każdego spotkania tworzona jest jedna strona do książki, która  dotyczy tematyki zajęć. Ostatnią stronę wypełnimy w czerwcu i książka będzie gotowa!

      Zajęcia w bibliotece dostarczają dzieciom wielu wrażeń oraz bogatych doświadczeń czytelniczych. W drugim semestrze również będziemy gośćmi w Bibliotece. Relacja z tych wspaniałych spotkań z pewnością się ukaże.

 

Zapraszam do fotogalerii

Urszula Dobrzańska

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam