„Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością”
Dodano: 21 stycznia 2021

W związku z realizacją projektu: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup nowego samochodu co najmniej 17 miejscowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla dzieci przewożonych w wózkach specjalistycznych”, dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, obszar D, którego celem jest poprawa i umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do usług rehabilitacyjno-edukacyjnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu zaprasza do składania ofert do zadania „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością”.

1) Termin składania ofert upływa dnia 04.02.2021 r. o godz. 9.00. Szczegóły w załączeniu.

informacja o ogłoszeniu

załącznik nr 1 – specyfikacja

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

załącznik nr 3 – oświadczenia

Załącznik nr 4 – oświadczenie serwis

załącznik-nr-5-projekt-umowy

załącznik nr 6 – formularz

 

Odpowiedzi na pytania 2021.01.26

Odpowiedzi na pytania 2021.01.29

Odpowiedzi na pytania 2021.02.02

zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie

zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie – korekta informacji

SKMBT_22321021013530

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam