„Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością”
Dodano: 9 października 2019

W związku z realizacją projektu: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup nowego samochodu co najmniej 16 miejscowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla dzieci przewożonych w wózkach specjalistycznych”, dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, obszar D, którego celem jest poprawa i umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do usług rehabilitacyjno-edukacyjnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu zaprasza do składania ofert do zadania „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością”. Szczegóły w załączeniu.

zapytanie o cenę

załącznik nr 1 – specyfikacja

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

załącznik nr 3 – oświadczenia

Załącznik nr 4 – oświadczenie serwis

załącznik nr 5 – projekt umowy

załącznik nr 6 – formularz

 

Odpowiedzi na pytania 2019.10.11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam