Dodano: 9 kwietnia 2019

W listopadzie 2018 roku została podpisana umowa i otrzymaliśmy darowiznę od BNP Paribas S.A. w ramach realizowanego przez bank Programu Grantów Lokalnych. Dzięki wsparciu finansowemu zostały zakupione pomoce terapeutyczne i narzędzia diagnostyczne, wykorzystywane w pracy z dziećmi w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Zakupione pomoce są stosowane zarówno u dzieci wymagających wsparcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jak również u dzieci z niepełnosprawnością, realizujących edukację w OREW.

W pozyskaniu środków dla PSONI Koło w Biskupcu pomógł dyrektor biskupieckiego oddziału BNP Paribas, Pan Paweł Narkowicz.  

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam