Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac
Dodano: 13 kwietnia 2021

W związku z realizacją zadania pn. „Roboty budowlane polegające na oddymianiu klatki schodowej obiektu rehabilitacyjno-mieszkalnego przy ulicy Aleja Róż 3 na dz. nr geod. 110, obręb 1 m. Biskupiec, gmina Biskupiec” Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu (Zamawiający), zaprasza do składania ofert. Zapytanie dotyczy wykonania prac polegających na oddymianiu klatki schodowej obiektu w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej  w obiekcie  przy Alei Róż 3 w Biskupcu.
Termin składania ofert upływa dnia  29.04.2021r. o godz. 24:00. Ofertę należy złożyć:
a) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie prac polegających na oddymianiu klatki schodowej obiektu w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej” lub
b) w formie mailowej na adres: p.kubarewicz@psonibiskupiec.pl. W przypadku oferty złożonej w formie elektronicznej załączniki muszą być podpisane i zeskanowane.

załacznik nr 4 _Opis techniczny

E-1

E-2

E-3

E-4

Uzgodnienie rzeczoznawcy ppoż

 

załącznik nr 1 – specyfikacja

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

załącznik nr 3- oświadczenia

załącznik nr 5 projekt umowy do podpisu

Załącznik nr 7 RODO

zaproszenie do składania ofert

Wyjaśnienie nr 1 do zapytania ofertowego ” wykonanie prac polegających na oddymianiu klatki schodowej w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej w obiekcie rehabilitacyjno-mieszkalnym przy ulicy Aleja Róż 3 w Biskupcu”  z dnia 13.04.2021
W razie pytań proszę o kontakt mailowy.

wyjaśnienie nr ofertowe nr 1

wyjaśnienie nr 2 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam