Zapytanie o cenę „zakup i montaż stolarki drzwiowej”
Dodano: 18 marca 2021

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania na zakup oraz montaż stolarki drzwiowej w obiekcie Rehabilitacyjno-Mieszkalnym przy Alei Róż 3 w Biskupcu.
Termin składania ofert upływa dnia  31.03.2021r. o godz. 15.00. Ofertę należy złożyć:
a) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wymianę stolarki drzwiowej w obiekcie ”, lub
b) w formie mailowej na adres: p.kubarewicz@psonibiskupiec.pl. W przypadku oferty złożonej w formie elektronicznej załączniki muszą być podpisane i zeskanowane

załącznik nr 1 – specyfikacja

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

załącznik nr 3- oświadczenia

załącznik nr 4 zest stolarki

załącznik nr 5 projekt umowy do podpisu wymiana stolarki drzwiowej

Załącznik nr. 7 RODO

zaproszenie do składania ofert

 

wyjasnienie_nr1_do_zapytania_ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam