ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące Wybór trenera warsztatów z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną dla uczestników projektu „Nie jestem sam! – usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Dodano: 29 stycznia 2019

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 1/11.2.3/PSONI/2019. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 28.01.2019 roku na stronie internetowej: https://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1163301
Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym terminie:  

do dnia 4 lutego 2019r. do godz. 24:00

Załącznik nr 1 Wzór oferty

Załącznik nr 2 zestawienie

Załącznik nr 3 oświadczenie, RODO

ZAPYTANIE OFERTOWE 2019.01.28

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam