ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru dietetyka do wsparcia uczestników projektu „Nie jestem sam! – usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Dodano: 7 maja 2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 4/11.2.3/PSONI/2018. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 05.05.2018 roku na stronie internetowej: https://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Żółkiewskiego
17; 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym terminie:  do dnia 14 maja 2018r. do godz. 12:00

Załącznik nr 1 Wzór oferty

Załącznik nr 2 zestawienie

Załącznik nr 3 oświadczenie

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru dietetyka 2018.05.04

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam