ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru dostawcy na zakup i dostawę urządzeń w ramach projektu „Likwidacja barier w komunikowaniu się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami mowy poprzez zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego komunikację” współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dodano: 30 listopada 2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania nr: 1/B/PSONI/2018

Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, ul. Żółkiewskiego 17, 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym terminie:  do dnia 7 grudnia 2018r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (dotyczy również ofert składanych drogą e-mail).

ZAPYTANIE-OFERTOWE-obszar B

Zał_1_wzór_oferty

zał_2_wykaz_urządzeń

Zał_3_ośw._powiązania

Zał_4_wzor_umowy

zał_5_RODO

pytania i odpowiedzi

wybór wykonawcy

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam