ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru kosmetologa do wsparcia uczestników projektu „Nie jestem sam! – usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2020
Dodano: 29 lipca 2019

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 3/11.2.3/PSONI/2019. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 29.07.2019 roku na stronie internetowej: https://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197926
Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym terminie:  do dnia 6 sierpnia 2019r. do godz. 23:59

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru kosmetologa

Załącznik nr 1 Wzór oferty

Załącznik nr 2 zestawienie

Załącznik nr 3 oświadczenie, RODO

 

W ramach postępowania złożona została jedna oferta (05.08.2019), spełniająca kryteria określone przez Zamawiającego.
Wybrano wykonawcę:
Borkowska Urszula Firma Handlowa-Usługowa
Armii Krajowej 15
11-300 Biskupiec
Wartość całego przedmiotu zamówienia: 4800,00zł

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam