ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru prawnika do wsparcia uczestników projektu „Nie jestem sam! – usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Dodano: 16 kwietnia 2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 1/11.2.3/PSONI/2018. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 13.04.2018 roku na stronie internetowej: https://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Żółkiewskiego 17; 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym terminie:  do dnia 20 kwietnia 2018r. do godz. 12:00
 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru prawnika

Załącznik nr 1 Wzór oferty

Załącznik nr 2 zestawienie

Załącznik nr 3 oświadczenie

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru prawnika, popr 2018.04.18

 

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam