ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera warsztatów relaksacyjnych dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną
Dodano: 26 listopada 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE  dotyczące wyboru trenera warsztatów relaksacyjnych dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną
finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt  „Nie jestem sam! – usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością”   realizowany w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 4/11.2.3/PSONI/2019. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 25.11.2019 roku na stronie internetowej: https://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219491
Ofertę należy złożyć pocztą e-mail, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście w: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu ul. Gdańska 1; 11-300 Biskupiec w nieprzekraczalnym terminie:  do dnia 2 grudnia 2019r. do godz. 24:00

ZAPYTANIE OFERTOWE 2019.11

Załącznik nr 1 Wzór oferty

Załącznik nr 2 zestawienie

Załącznik nr 3 oświadczenie, RODO

Wzor umowy

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam