Zapytanie ofertowe na: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wraz z przebudową istniejącego budynku służącego rehabilitacji społeczno – zawodowej wraz z zakupem i dostawą wyposażenia w ramach projektu pn. ,,Punkt Gastronomiczny prowadzony przez Podmiot Ekonomii Społecznej’’ finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Dodano: 15 marca 2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania: 1/8.1/PSONI/2018. Zapytanie ofertowe zostało udostępnione 15.03.2018 roku na stronie internetowej: https://www.psonibiskupiec.pl/blog/category/ogloszenia  oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu
ul. Gdańska 1; 11-300 Biskupiec;
nie później niż do dnia 30 marca 2018r.  do godziny 15.00

ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)

Załącznik_1_formularz_ofertowy

Załącznik_2_oswiadczenie_ o_ grupie_kapitałowej

Załącznik_3_oswiadczenie_ o_ wykluczeniu

Załącznik_4_wzor_umowy

Załącznik_5_ wykaz_usług

Zapytanie ofertowe 1_8.1_PSONI_2018

Załącznik_7_zestawienie_wyposażenia

Załącznik nr 6 Dokumentacja architektoniczna

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Wyjaśnienie Zamawiającego z dnia 2018.03.21

 

 

 

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam