Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr: 1/8.1/PSONI/2018
Dodano: 4 kwietnia 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr: 1/8.1/PSONI/2018:  zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wraz z przebudową istniejącego budynku służącego rehabilitacji społeczno – zawodowej wraz z zakupem i dostawą wyposażenia w ramach projektu pn. ,,Punkt Gastronomiczny prowadzony przez Podmiot Ekonomii Społecznej’’ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam