Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr: 2/9.2/PSONI/2018
Dodano: 11 czerwca 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr: 2/9.2/PSONI/2018:  zapytanie ofertowe na Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz rozbudowie budynku służącego rehabilitacji społeczno – zawodowej wraz z zakupem i dostawą wyposażenia w ramach projektu pn. ,,Przebudowa, rozbudowa oraz zakup wyposażenia na potrzeby stolarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu’’finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

zawiadomienie o wyborze 2.9.2.PSONI.2018

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam