Dodano: 10 września 2015

18 września o godz. 10.00 w Ośrodku Rehabilitacyjno –  Edukacyjno –  Wychowawczym, ul. Gdańska 1
odbędzie się zebranie z rodzicami wychowanków OREW.
Ze względu na wagę poruszanych spraw związanych z funkcjonowaniem Ośrodka w tym roku szkolnym (w tym z dowozami) proszę o obowiązkową obecność wszystkich rodziców, których dzieci realizują obowiązek szkolny i nauki w Ośrodku Rehabilitacyjno –  Edukacyjno –  Wychowawczym.

Z poważaniem Dyrektor OREW
Jadwiga Marzjan

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam