Dodano: 29 września 2020

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu od kwietnia 2020 r. kontynuuje realizację projektu „Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny – kompleksowe oddziaływania rehabilitacyjno-terapeutyczne wobec dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym i ich rodzin” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Projekt przeznaczony jest dla Osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym z uwagi na głębszą niepełnosprawność intelektualną oraz ich rodzin. Stowarzyszenie już od kilku lat umożliwia dorosłym Osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym, dzienny pobyt w placówce, dzięki środkom pozyskiwanym w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON. Działania te są w głównej mierze ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu tych osób z życia społecznego oraz na przeciwdziałanie regresowi w ich rozwoju. Dzięki temu nie zostają utracone efekty osiągnięte dzięki wieloletnim oddziaływaniom terapeutycznym. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują terapii zajęciowej prowadzonej w grupie oraz indywidualnych zajęć: fizjoterapeutycznych, z psychologiem, z zakresu dogoterapii, aby móc podtrzymywać i rozwijać swoje umiejętności z zakresu samodzielności. Wiadomo bowiem, że niećwiczone umiejętności z czasem zanikają, a Uczestnicy czują się nie potrzebni i dyskryminowani. Kompleksowe wsparcie Osoby z niepełnosprawnością intelektualną otrzymają dzięki działaniom zaplanowanym w ramach projektu. Podczas terapii planowane są następujące działania:

  • terapia zajęciowa, której celem jest nauka nowych, doskonalenie i wykorzystanie umiejętności z zakresu samodzielności w praktyce. W ramach terapii zajęciowej realizujemy treningi:

Trening czynności domowych

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam