„Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny – kompleksowe oddziaływania rehabilitacyjno-terapeutyczne wobec dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym i ich rodzin”
Dodano: 19 września 2019

„Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny – kompleksowe oddziaływania rehabilitacyjno-terapeutyczne wobec dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym i ich rodzin”

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu od kwietnia 2019 r. realizuje projekt „Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny – kompleksowe oddziaływania rehabilitacyjno-terapeutyczne wobec dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym i ich rodzin” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Projekt przeznaczony jest dla Osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym z uwagi na głębszą niepełnosprawność intelektualną oraz ich rodzin. Stowarzyszenie już od kilku lat umożliwia dorosłym Osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym, dzienny pobyt w placówce, dzięki środkom pozyskiwanym w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON. Działania te są w głównej mierze ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu tych osób z życia społecznego oraz na przeciwdziałanie regresowi w ich rozwoju. Dzięki temu nie zostają utracone efekty osiągnięte dzięki wieloletnim oddziaływaniom terapeutycznym. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują terapii zajęciowej prowadzonej w grupie oraz indywidualnych zajęć: fizjoterapeutycznych, z psychologiem, z zakresu dogoterapii, aby móc podtrzymywać i rozwijać swoje umiejętności z zakresu samodzielności. Wiadomo bowiem, że niećwiczone umiejętności z czasem zanikają, a Uczestnicy czują się nie potrzebni i dyskryminowani. Kompleksowe wsparcie Osoby z niepełnosprawnością intelektualną otrzymają dzięki działaniom zaplanowanym w ramach projektu. Podczas terapii planowane są następujące działania:

  • terapia zajęciowa, której celem jest nauka nowych, doskonalenie i wykorzystanie umiejętności z zakresu samodzielności w praktyce,
  • fizjoterapia, której celem jest zwiększenie samodzielności w zakresie poruszania się, umiejętności samoobsługowych oraz zapobieganie deformacjom fizycznym,
  • terapia psychologiczna, której celem jest zwiększenie samodzielności w funkcjonowaniu, poprzez naukę radzenia sobie z własnymi emocjami i trudnymi zachowaniami wynikającymi z uszkodzeń centralnego układu nerwowego,
  • dogoterapia, której celem jest nawiązanie kontaktu z drugą osobą oraz pozytywne reagowanie na inicjowanie kontaktu przez inne osoby.

Ponadto założono organizację opieki wytchnieniowej, która zakłada zapewnienie profesjonalnej całodobowej opieki zależnym dorosłym OzNI i równoczesne udzielenie wsparcia ich rodzinom.

 

 

Pierwszy okres realizacji projektu potrwa od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r. i obejmie swoimi oddziaływaniami 9 Osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 25-55 lat, zamieszkujących teren następujących powiatów: olsztyńskiego, kętrzyńskiego i bartoszyckiego.

 

Zapraszamy osoby chętne do nawiązania z nami współpracy, w ramach wolontariatu.

 

Biskupiec, kwiecień 2019 r.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam