Dodano: 28 maja 2021

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu od kwietnia 2021 r. realizuje projekt „Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny – kompleksowe wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach głębszym” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt przeznaczony jest dla Osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym z uwagi na głębszą niepełnosprawność intelektualn. Stowarzyszenie już od kilku lat umożliwia dorosłym Osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym, dzienny pobyt w placówce, dzięki środkom pozyskiwanym w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON. Działania te są w głównej mierze ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu tych osób z życia społecznego oraz na przeciwdziałanie regresowi w ich rozwoju. Dzięki temu nie zostają utracone efekty osiągnięte dzięki wieloletnim oddziaływaniom terapeutycznym. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują terapii zajęciowej prowadzonej w grupie oraz indywidualnych zajęć: fizjoterapeutycznych, z psychologiem, a także z zakresu opieki medycznej – aby móc podtrzymywać i rozwijać swoje umiejętności z zakresu samodzielności. Wiadomo bowiem, że niećwiczone umiejętności z czasem zanikają, a Uczestnicy czują się nie potrzebni i dyskryminowani. Kompleksowe wsparcie Osoby z niepełnosprawnością intelektualną otrzymają dzięki działaniom zaplanowanym w ramach projektu. Podczas terapii planowane są następujące działania:
• terapia zajęciowa, której celem jest nauka nowych, doskonalenie i wykorzystanie umiejętności z zakresu samodzielności w praktyce,
• fizjoterapia, której celem jest zwiększenie samodzielności w zakresie poruszania się, umiejętności samoobsługowych oraz zapobieganie deformacjom fizycznym,
• terapia psychologiczna, której celem jest zwiększenie samodzielności w funkcjonowaniu, poprzez naukę radzenia sobie z własnymi emocjami i trudnymi zachowaniami wynikającymi z uszkodzeń centralnego układu nerwowego,
• opieka medyczna, której głównym celem jest wsparcie uczestników oraz rodzin BO w radzeniu sobie z problemami zdrowotnymi a także kształtowanie umiejętności dbania oraz utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej. Ponadto opieka medyczna umożliwi ukierunkowanie rodziców na prawidłowe przeciwdziałania oraz szybką interwencję w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia. .

Okres realizacji projektu potrwa od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r. i obejmie swoimi oddziaływaniami 10 Osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 25-55 lat, zamieszkujących teren następujących powiatów: olsztyńskiego, kętrzyńskiego, szczycieńskiego i bartoszyckiego.

Zapraszamy osoby chętne do nawiązania z nami współpracy, w ramach wolontariatu.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam