Dodano: 11 czerwca 2015

W PSOUU Koło w Biskupcu realizowany jest projekt „Zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację”, który jest współfinansowany ze środków PFRON.

            Aktualnie w projekcie uczestniczy 6. osób z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim, które zakończyły edukację w OREW z uwagi na ukończenie 25 roku życia. Ze względu na ich stan psychofizyczny nie mogą uczęszczać w takich placówkach jak Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej, prowadzonych przez PSOUU Koło w Biskupcu.

            Głównym celem projektu jest nabycie przez uczestników umiejętności psychofizycznych i społecznych, dostosowanych do ich poziomu funkcjonowania. Udzielane jest im odpowiednie wsparcie poprzez terapię zajęciową, logopedyczną, psychologiczną i rehabilitacyjną. 

            Udział w projekcie jest dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną  szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Szczególnie istotną rolę odgrywa przebywanie w grupie, która stanowi dla uczestników „miniaturę społeczeństwa”. Ich kontakty społeczne są poszerzane o relację z rówieśnikami.

            Uczestnicy angażują się w inicjatywy Stowarzyszenia, do których należą między innymi: cykliczne wyjścia do Biskupieckiego Domu Kultury na koncerty Filharmonii Narodowej, udział w zajęciach integracyjnych z wychowankami zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, aktywny udział w Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną (przygotowanie rękodzieła artystycznego na kiermasz, integrowanie się w Marszu Godności).

            Dużą uwagę poświęca się budowaniu właściwych relacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi. Utrzymuje się z nimi kontakty osobiste i telefoniczne, informując o bieżących sprawach i zmianach pojawiających się w procesie terapeutycznym ich dzieci. Rodzice biorą udział w zajęciach otwartych. Pierwsze zajęcia „Poznajmy się” odbyły się 18.02.2015 r.  Celem zajęć było wzajemne poznanie się uczestników projektu, rodziców i specjalistów. Kolejne zajęcia „Zaczarowany ogród” zostały zrealizowane  wspólnie z  uczestnikami OREW 03.06.2015 r. Służyły one integrowaniu się uczestników projektu z wychowankami OREW oraz  rodziców i kadry Stowarzyszenia.

 

Marta Demczuk

Alina Dobrzańska

"Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" logo_PFRON_2011_r małe

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam