Działania

Formy działalności artystycznej i sportowej

Zespół muzyczny „ Dobre Nutki”

Zespół muzyczny wykorzystujący komunikację pozawerbalną w realizacji piosenek. W jego  skład wchodzą  dzieci  z  grupy przedszkolnej  i  klas I- III  szkoły podstawowej. Wychowankowie śpiewają bogaty repertuar piosenek  ilustrowany   gestami systemu komunikacji pozawerbalnej Makaton. Podczas zajęć dzieci przygotowują się  do występów na scenie . Celem tych zajęć jest rozwijanie umiejętności korzystania z gestów, wchodzenie w interakcje społeczne, budowanie relacji,   rozwijanie sprawności językowej.

Teatrzyk „ Chochliki"

Grupa teatralna obejmująca  dzieci   ze szkoły podstawowej.  Podczas zajęć aktywizujących, w których korzysta się z różnych technik teatralnych i dramowych, wychowankowie  rozwijają  własną osobowość w zakresie umiejętności teatralnych oraz nabywają  umiejętność  aktywnego współdziałania z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Poprzez doświadczanie różnych sytuacji scenicznych wychowankowie uczą się również rozpoznawać i nazywać emocje własne i cudze oraz wyrażać je w sposób akceptowany społecznie. Uczestniczy Teatrzyku lubią wyzwania, stąd z dużym zapałem pracują w ramach różnych konwencji teatralnych, takich jak: teatr masek, „teatr dziur”, „teatr czarny”. Dotychczasowe   przedstawienia  „Chochlików” to: „Pierścień królewny”, „W poszukiwaniu miłości”, „Dla Ciebie Mamo, Tato”.      

Zespół teatralno- dramowy „ Kłobuczki”

Zespół istnieje od 2007 roku. W skład zespołu „Kłobuczki” obecnie wchodzą wychowankowie z Gimnazjum oraz z Przysposobienia do Pracy. Głównym celem  koła teatralno – dramowego i działalności  zespołu „Kłobuczki”  jest rozwijanie możliwości twórczych i zainteresowań  dzieci i młodzieży oraz uczenie się wyrażania własnych uczuć i myśli przy pomocy gestu, mimiki ruchu i słowa. Ważne jest stwarzanie sytuacji umożliwiających odnoszenie sukcesów przez wychowanków podczas przeglądów teatralnych a  także rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, gotowości niesienia pomocy, tolerancji.  Podczas zajęć stosuje się metody aktywizujące: drama, wprawki i ćwiczenia dramowe, ćwiczenia teatralne, gry interakcyjne, scenki inscenizacyjne, burza mózgów, pantomima, taniec. Tworzone przedstawienia wcześniej nawiązywały  do literatury z regionu Warmii i Mazur  a obecnie  do kanonu literatury pięknej. Podstawowym środkiem wyrazu na scenie jest ruch, gest, taniec, muzyka. Bogaty dorobek „ Kłobuczków”  to: „Legenda o Smętku”, „Złoty warkocz” , „Opowieść wigilijna”, „Mały Książę” , „Alicja po drugiej stronie lustra”, „Tajemniczy Ogród”.

Koło  plastyczno- techniczne” Kolorowe ścieżki”

Podczas zajęć wychowankowie  ćwiczą umiejętność samodzielnego wykonywania  przestrzennych prac plastycznych, plakatów, projektów w wielorakich technikach i z wykorzystaniem różnych materiałów.  Rozwijają umiejętność wyrażania własnych przeżyć i emocji za pomocą artystycznych środków wyrazu. Doskonalą umiejętność współpracy z innymi podczas wykonywania zespołowych prac plastycznych. Uczestnicy koła plastyczno- technicznego chętnie biorą udział w konkursach plastycznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, gdzie zdobywają nagrody oraz wyróżnienia.

Koło sportowe

Na zajęcia uczęszczają  wychowankowie.  Celem zajęć koła sportowego ( poza ćwiczeniami rehabilitacyjnymi) jest promowanie aktywnego trybu życia; ruchu, który da się lubić. Wychowankowie, w zależności od potrzeb i możliwości ruchowych,  ćwiczą na siłowni, grają  w boule oraz  biorą udział w wycieczkach rowerowych i spacerach z kijkami Nordic Walking.  W ramach zajęć wychowankowie spotykają się również ze sportowcami  i wyjeżdżają kibicować na meczach. Młodzież aktywnie  bierze udział  w spartakiadach  i zawodach  sportowych   na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.  Jest organizatorem turnieju boulowego na miejskim boulochronie w Biskupcu.

 

Nasze święta i uroczystości

 • Dzień Koloru i Dzień Wzoru- w każdy pierwszy czwartek miesiąca wszystko przybiera określone  kolory, określone wzory –  nasze ubrania, posiłki, elementy otoczenia. Budzimy skojarzenia, tworzymy pole dla wyobraźni, czerpiemy radość z edukacji pełnej zdziwienia.
 • Bal Karnawałowy – coroczna wspólna zabawa przy muzyce,  najczęściej z ciekawym  rekwizytem  lub elementem ubrania. Pod  koniec balu przychodzi  Św. Mikołaj i rozdaje wszystkim prezenty
 • Dzień Sportu- zazwyczaj połączony z Dniem Wiosny,  sportowo- rekreacyjna impreza przy muzyce.
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Wigilia Ośrodkowa
 • Śniadanie Wielkanocne – życzenia
 • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dni Rodziny –
 • Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego- Msza Św. poczęstunek, rekreacja

 

 Wypoczynek i rekreacja, nauka poprzez różne formy wyjazdowe

 • zielona szkoła (np. Krutynia, Orawka koło Zakopanego, Jastarnia, Krynica Morska, Karwia);
 • turnusy rehabilitacyjne (np. Jantar, Mielno);
 • wycieczki (np. Pieniężno, Gietrzwałd, Św. Lipka, Olsztyn, Warszawa, Olsztynek, Gdańsk, );
 • letniska;
 • zimowiska.
Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam