Kadra merytoryczna

W OREW zatrudniony jest Zespół specjalistów:

 • psycholodzy o specjalności klinicznej;
 • pedagodzy;
 • logopeda, neurologopeda;
 • surdopedagog;
 • tyflopedagog;
 • muzykoterapeuta;
 • nauczyciele (oligofrenopedagodzy);
 • fizjoterapeuci (w tym fizjoterapeuta SI, NDT Bobath)
 • lekarze (specjalista medycyny rodzinnej – pediatra, specjalista neurolog dziecięcy, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista rehabilitacji medycznej);
 • pielęgniarki;
 • personel wspomagający.
Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam