Klub Rodziców

W Ośrodku działa Klub Rodzica prowadzony przez nauczycieli terapeutów i specjalistów.

Spotkania w Klubie Rodzica odbywają się cyklicznie. Każdy rodzic może w nich uczestniczyć. Służą integracji  rodziców, wymianie doświadczeń związanych z byciem rodzicem dziecka niepełnosprawnego, doświadczaniu pozytywnych emocji oraz ich rozładowaniu poprzez ruch, taniec, wprawki dramowe oraz prace plastyczne.

Od roku 2012 w Klubie Rodzica powstał zespól teatralny „ Niepokonani”, który wystawił sztukę „ Powtórne narodziny”.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam