Podopieczni

Wychowankowie  placówki to:

  • dzieci wykazujące zaburzenia w rozwoju posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju;
  • dzieci i młodzież z  niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia;
  • dzieci i młodzież  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  ( niesłyszący, słabosłyszący, niewidomy, niedowidzący, z autyzmem,  z dzięcym porażeniem mózgowym, z niepełnosprawnością ruchową)  w wieku od 3 do 24 roku życia;

 

Do OREW Biskupiec  uczęszcza ok. 56  dzieci i młodzieży objętych edukacją i rehabilitacją. Podopieczni dowożeni są z 8 gmin, 5 powiatów województwa warmińsko – mazurskiego.  Wczesnym wspomaganiem i usprawnianiem rozwoju otaczamy ok 80 dzieci.  

Ośrodek umożliwia dzieciom  niepełnosprawnym spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, terapię w grupie i zajęcia indywidualne,  kontakt z rówieśnikami , kontakt z szerszym środowiskiem społecznym,  rehabilitację , rekreację , odpoczynek i relaks.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam